หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
คำค้น
องค์ความรู้ เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
หมวดองค์ความรู้ การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
..
การบริหารจัดการแผนงานโครงการ
การบริหารจัดการการเงิน / การคลัง
   
  การดำเนินงาน ศดปช.ให้ประสบผลสำเร็จ
  สร้างความเข้าใจในเรื่อง ระเบียบทางการเงิน ของสำนักงานฯ-นางจัสมิน ณ สุวรรณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
  การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อดำเนินโครงการสร้างอาคารถาวร (ห้องเย็น) ในพื้นที่ป่าไม้”
  การกำหนดราคากลาง
  การดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์
  การทำงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
  การบูรณาการแบบ “ประชารัฐ” ในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำน้ำเลียบ
  การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
   
องค์ความรู้ภายใต้หมวดองค์ความรู้ การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
  การดำเนินงาน ศดปช.ให้ประสบผลสำเร็จ
  สร้างความเข้าใจในเรื่อง ระเบียบทางการเงิน ของสำนักงานฯ-นางจัสมิน ณ สุวรรณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
  การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อดำเนินโครงการสร้างอาคารถาวร (ห้องเย็น) ในพื้นที่ป่าไม้”
  การกำหนดราคากลาง
  การดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์
  การทำงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
  การบูรณาการแบบ “ประชารัฐ” ในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำน้ำเลียบ
  การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
  เทคนิควิธีการบริหารการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง
  การจัดทำและบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดภูเก็ต
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 46    
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com