หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
คำค้น
องค์ความรู้ เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
หมวดองค์ความรู้ การจัดการความรู้ในองค์กร
..
การจัดการความรู้
   
  องค์ความรู้ผู้เกษียณอายุใน 5 ปี
  การถอดบทเรียนการปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต้นแบบ
  แนวทางการส่งเสริมการเกษตรในเขตชลประทาน
  ระบบหนังสือราชการ
  ทักษะสำคัญการสอนงานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
  เทคนิคการทำงานส่งเสริมการเกษตร-นายวิเชษฐ์ ป่านทอง เกษตรอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
  การบริหารงาน บริหารคน
  การดำเนินชีวิตราชการให้ประสบความสำเร็จ
   
องค์ความรู้ภายใต้หมวดองค์ความรู้ การจัดการความรู้ในองค์กร
  องค์ความรู้ผู้เกษียณอายุใน 5 ปี
  การถอดบทเรียนการปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต้นแบบ
  แนวทางการส่งเสริมการเกษตรในเขตชลประทาน
  ระบบหนังสือราชการ
  ทักษะสำคัญการสอนงานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
  เทคนิคการทำงานส่งเสริมการเกษตร-นายวิเชษฐ์ ป่านทอง เกษตรอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
  การบริหารงาน บริหารคน
  การดำเนินชีวิตราชการให้ประสบความสำเร็จ
  เทคนิคการจัดประชุม/สัมมนา
  การจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน ระดับตำบล (รต.)
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 598    
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com