หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
คำค้น
องค์ความรู้ เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
หมวดองค์ความรู้ Smart Officer
..
   
  ความหมายของงานส่งเสริมการเกษตร
  การเพิ่มรายได้ในสวนปาล์มน้ำมัน(การเลี้ยงสัตว์เพิ่มรายได้)
  การเข้าถึงใจเกษตรกรเพื่อการทำงานส่งเสริมการเกษตรให้สำเร็จ
  การบริการบริหารจัดการสำนักงานเกษตรอำเภอ
  Smart Office อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
  การดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ
  ข้าราชการดีเด่น doae59 สุรินทร์
  วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการยอมรับจากผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและเกษตรกร ในพื้นที่รับผิดชอบ
   
องค์ความรู้ภายใต้หมวดองค์ความรู้ Smart Officer
  ความหมายของงานส่งเสริมการเกษตร
  การเพิ่มรายได้ในสวนปาล์มน้ำมัน(การเลี้ยงสัตว์เพิ่มรายได้)
  การเข้าถึงใจเกษตรกรเพื่อการทำงานส่งเสริมการเกษตรให้สำเร็จ
  การบริการบริหารจัดการสำนักงานเกษตรอำเภอ
  Smart Office อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
  การดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ
  ข้าราชการดีเด่น doae59 สุรินทร์
  วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการยอมรับจากผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและเกษตรกร ในพื้นที่รับผิดชอบ
  Smart Office
  การทำงานส่งเสริมการเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 88    
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com