หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
คำค้น
องค์ความรู้ เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
หมวดองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
..
พืชไร่ พืชเส้นใย พืชน้ำมัน
ข้าว
ไม้ผล ไม้ยืนต้น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน
พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอก-ไม้ประดับ
แมลงเศรษฐกิจ
การตลาดสินค้าเกษตร
การจัดการศัตรูพืช
ดิน, ปุ๋ย
วิศวกรรมเกษตร
เกษตรอินทรีย์
เทคโนโลยีการเกษตรอื่นๆ
   
  เตรียมพร้อมเกษตรกรชาวสวนผลไม้ เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต
  สวนผักคนเมือง
  สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัด โรคและแมลงศัตรูข้าว และพืชผัก
  การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว (ตราศรแดง) ของดีตำบลท่าขอนยาง
  การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เชื้อราที่มีประโยชน์ป้องกันโรคไหม้ข้าว
  การปลูกกระชายในถุงดำ
  การปลูกอ้อยร่องห่าง และหว่านถั่วเขียวระหว่างร่องอ้อย
  การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
   
องค์ความรู้ภายใต้หมวดองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
  เตรียมพร้อมเกษตรกรชาวสวนผลไม้ เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต
  สวนผักคนเมือง
  สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัด โรคและแมลงศัตรูข้าว และพืชผัก
  การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว (ตราศรแดง) ของดีตำบลท่าขอนยาง
  การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เชื้อราที่มีประโยชน์ป้องกันโรคไหม้ข้าว
  การปลูกกระชายในถุงดำ
  การปลูกอ้อยร่องห่าง และหว่านถั่วเขียวระหว่างร่องอ้อย
  การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
  การลดต้นทุนการผลิตข้าว
  การปลูกดาวเรือง
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 1806    
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com