หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   องค์ความรู้
 
ข้อมูลองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง : การตอนกิ่งมะละกอ
หมวด : การศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านส่งเสริมการเกษตร
กลุ่ม : งานส่งเสริมการเกษตร
ชนิด : วิชาการ
เนื้อหาองค์ความรู้ : มะละกอปกติจะมี 3 เพศ คือ เพศผู้ เพศเมีย และเพศกะเทย เพศกะเทยเป็นที่ให้ผลผลิตสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด ในการปลูกมะละกอด้วย เมล็ดไม่สามารถเลือกเพศได้และกว่าจะรู้ว่าเป็นเพศไหนต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 – 4 เดือน ต้นที่เป็นเพศเมียและเพศผู้เป็นต้นที่ไม่ต้องการ เพราะให้ผลผลิตต่ำ ส่งผลทำให้ผลผลิตที่จะได้ต่อไร่ต่ำและต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งเป็นปัญหาให้กับเกษตรกร การปลูกมะละกอโดยการตอนกิ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร ที่สามารถจะกำหนดเพศพของมะละกอที่ต้องการได้
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :  
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล : การตอนกิ่งมะละกอ.doc
หน่วยงานที่นำเข้า : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
วันที่นำเข้า : 12/10/2552
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com