หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   องค์ความรู้
 
ข้อมูลองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง : อ้อยโรงงาน
หมวด : การจัดการความรู้ในองค์กร
กลุ่ม : การจัดการความรู้
ชนิด :
เนื้อหาองค์ความรู้ : ความสำคัญของอ้อยโรงงาน อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย นอกจากเป็นพืชอาหารสำหรับบริโภคทั้งภายในประเทศ และส่งออกทำรายได้เข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาทแล้ว ยังเป็นพืชอุตสาหกรรมที่จะใช้ทดแทนน้ำมันที่มีราคาแพง ในปี ๒๕๕๔/๕๕ มีพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งประเทศรวม ๘.๙๕ ล้านไร่ ให้ผลผลิตรวม ๙๗.๙๘ ล้านตัน โดยส่งออกน้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ๕.๙๕ ล้านตัน ในประเทศ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ประเทศคู่แข่งที่สำคัญได้แก่ บราซิล อินเดีย ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :  
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล : suger3(26.4.60).pdf
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
วันที่นำเข้า : 26/04/2560
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com