หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   องค์ความรู้
 
ข้อมูลองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง : การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เชื้อราที่มีประโยชน์ป้องกันโรคไหม้ข้าว
หมวด : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
กลุ่ม : การจัดการศัตรูพืช
ชนิด : การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
เนื้อหาองค์ความรู้ : 1. เรื่อง การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เชื้อราที่มีประโยชน์ป้องกันโรคไหม้ข้าว 2. ชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าขององค์ความรู้ นางสุนีย์ แจ่มสุวรรณ์ วัน เดือน ปีเกิด 28 สิงหาคม 2499 หมายเลขบัตรประชาขน 3-3020-00518-21-6 ที่อยู่ 265 หมู่ 2 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 081-5449311 3. ความเป็นมา ในอำเภอกันทรวิชัย ในช่วงหลายปีมานี้ เกษตรกรมีอาชีพทำนามักจะเจอกับปัญหาโรคไหม้ข้าวเป็นประจำ และจะใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดเสมอมา สาเหตุเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งมีอยู่แล้วในอากาศ หากสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะระบาดทำลายต้นข้าวทุกระยะการเจริญเติบโต ทำให้ผลผลิตลดลง ปัจจัยที่ทำให้ระบาด 1. ความชื้นในอากาศสูง เช่น ฝนตกต่อเนื่อง 2 วันขึ้นไป 2. ปลูกข้าวหนาแน่นเกินไป 3. ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป 4. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและงานที่ภาคภูมิใจ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย นำโดยท่านเกษตรอำเภอได้ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ทำการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าสด ให้มีความรู้และนำไปแนะนำเกษตรกรทั่วไปได้ สำหรับข้าพเจ้า นางสุนีย์ แจ่มสุวรรณ์ ได้ออกไปอบรมเกษตรกรในการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าพร้อมวิธีการใช้แก่ผู้นำ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร และเกษตรกรผู้สนใจ ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี เกษตรกรนำไปปฏิบัติและนำไปใช้ในการฉีดพ่นป้องกันโรคไหม้ข้าวได้ผลเป็นอย่างดี 5. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้ เนื่องจากหัวเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าราคาแพง และยังไม่แพร่หลาย ดังน้นจึงต้องผลิตเชื้อรา ไตรโครเดอร์ม่าขยายให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้ 5.1 การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า วัสดุอุปกรณ์ 1. หัวเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า 2. หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัตโนมัติ 3. แก้วน้ำหรือถ้วยตวง 4. ถุงพลาสติกใส 5. ยางวง 6. เข็มเย็บผ้าหรือเข็มหมุด 7. ข้าวสารเจ้า เช่น พันธุ์ชัยนาท (ข้าวแข็ง) - 2 - 5.1 การผลิต หุงข้าวโดยใช้ข้าว 3 ส่วนต่อน้ำ 2 ส่วน ตักข้าวที่หุงเสร็จแล้วใส่ถุงขณะข้าวยังร้อนอยู่ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้ออื่น ๆ ใส่ถึงละ 250 กรัม ไล่อากาศออกจากถุงแล้วพักปากถุง รอจนข้าวอุ่นจนเกือบเย็นใส่หัวเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าลงในถุงข้าวถุงละ 2-3 เหยาะ แล้วรัดยางตรงปากถุงให้แน่น แล้วเขย่าหรือบีบข้าวเบา ๆ รวบถุงให้บริเวณปากถุงพองแล้วใช้เข็มแทงรอบ ๆ บริเวณที่รัดยาง 15-20 ครั้ง นำไปวางในที่ร่มมีแสงสว่างอากาศถ่ายเท ทิ้งไว้ 2 คืนคลุกเคล้าเบา ๆ อีกครั้ง ทิ้งไว้ 5 วัน รวมเป็น 7 วัน เชื้อเจริญเต็มถุง มีสีเขียวสดนำไปใช้ได้ 5.2 การตลาด ทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำการผลิตเชื้อ โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัยได้มีหัวเชื้อไว้จำหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ เพราะหัวเชื้อยังไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาด เมื่อเกษตรกรผลิตแล้วสามารถนำไปใช้ได้โดยปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ หรือเกษตรกรบางคนอาจจะผลิตแล้วจำหน่ายให้เกษตรกรด้วยกันก็ได้เพราะผลิตง่ายและสะดวก ปัจจัยแห่งความสำเร็จ เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้ออกไปแนะนำการผลิตและการใช้แก่เกษตรกรแล้ว เกษตรกรสามารถผลิตและนำไปใช้แล้วได้ผลใช้ได้ทั้งในนาข้าวและพืชผักที่เกิดจากเชื้อรา เกษตรกรพอใจมากสังเกตได้จากการมาขอคำแนะนำและการมาซื้อหัวเชื้อเพื่อนำไปผลิตเอง เพราะฉีดพ่นไปแล้วไม่เป็นอันตรายต่อปูปลาในหนาข้าว และตัวของเกษตรกรเองลดต้นทุนการเป็นอย่างดี ได้ผลผลิตเพิ่มมีรายได้เพิ่มอีกด้วย 7. แนวคิดในการทำงาน - เจ้าหน้าที่ต้องเข้าถึงเกษตรไปเยี่ยมเกษตรกรถึงบ้านหรือไร่นา วัสดุอุปกรณ์ในการให้ความรู้หรือการสาธิต เราต้องเตรียมไปให้พร้อม พร้อมที่จะสอบถามปัญหาและการแก้ไขให้เกษตรกร และสามารถเป็นที่พึ่งของเกษตรกรได้ 8. หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร การประกอบอาชีพการเกษตร ต้องมีใจรักและมีความอดทนเพราะการเกษตรต้องอาศัยฟ้าฝนธรรมชาติ และต้องศึกษาเรียนรู้หาความรู้ใหม่ ๆ มาเพิ่มเติมตลอดเวลา 9. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้) ชื่อ นางสุนีย์ แจ่มสุวรรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย
การเชื่อมโยง
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :  
นำเข้าแฟ้มข้อมูล
คลิกดูรายละเอียดข้อมูล :  
หน่วยงานที่นำเข้า : สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
วันที่นำเข้า : 13/09/2559
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com