หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
 
 
   KM หน่วยงานย่อยกรมส่งเสริมการเกษตร
 
ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ส่วนกลาง ศูนย์ปฏิบัติการ
เขต 1 จ.ชัยนาท
> กรุงเทพฯ
> ชัยนาท
> นนทบุรี
> ปทุมธานี
> อยุธยา
> ลพบุรี
> สระบุรี
> สิงห์บุรี
> อ่างทอง
 
เขต 2 จ.ราชบุรี
> กาญจนบุรี
> นครปฐม
> ประจวบคีรีขันธ์
> เพชรบุรี
> ราชบุรี
> สมุทรสงคราม
> สมุทรสาคร
> สุพรรณบุรี
 
เขต 3 จ.ระยอง
> จันทบุรี
> ฉะเชิงเทรา
> ชลบุรี
> ตราด
> นครนายก
> ปราจีนบุรี
> ระยอง
> สมุทรปราการ
> สระแก้ว
 
เขต 4 จ.ขอนแก่น
> กาฬสินธุ์
> ขอนแก่น
> ชัยภูมิ
> นครพนม
> นครราชสีมา
> บุรีรัมย์
> มหาสารคาม
> มุกดาหาร
> ยโสธร
> ร้อยเอ็ด
> เลย
> ศรีสะเกษ
> สกลนคร
> สุรินทร์
> หนองคาย
> หนองบัวลำภู
> อำนาจเจริญ
> อุดรธานี
> อุบลราชธานี
 
เขต 5 จ.สงขลา
> กระบี่
> ชุมพร
> ตรัง
> นครศรีธรรมราช
> นราธิวาส
> ปัตตานี
> พังงา
> พัทลุง
> ภูเก็ต
> ยะลา
> ระนอง
> สงขลา
> สตูล
> สุราษฎร์ธานี
 
เขต 6 จ.เชียงใหม่
> กำแพงเพชร
> เชียงราย
> เชียงใหม่
> ตาก
> นครสวรรค์
> น่าน
> พะเยา
> พิจิตร
> พิษณุโลก
> เพชรบูรณ์
> แพร่
> แม่ฮ่องสอน
> ลำปาง
> ลำพูน
> สุโขทัย
> อุตรดิตถ์
> อุทัยธานี
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
> กลุ่มตรวจสอบภายใน
> กองการเจ้าหน้าที่
> กองคลัง
> กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
> กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
> กองแผนงาน
> กองนิติการ
> ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
> สำนักงานเลขานุการกรม
> สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
> สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
> สำนักพัฒนาเกษตรกร
> สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
> สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
> กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
> สถาบันสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิพอเพียง
> สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
 
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
> จังหวัดกาญจนบุรี
> จังหวัดเชียงใหม่
> จังหวัดเชียงราย
> จังหวัดลำพูน
> จังหวัดแม่ฮ่องสอน
> จังหวัดเลย
ศูนย์บริหารศัตรูพืช
> จังหวัดขอนแก่น
> จังหวัดเชียงใหม่
> จังหวัดพิษณุโลก
> จังหวัดชัยนาท
> จังหวัดนครราชสีมา
> จังหวัดชลบุรี
> จังหวัดสุราษฎร์ธานี
> จังหวัดสงขลา
> จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง)
> จังหวัดเชียงใหม่
> จังหวัดพิษณุโลก
> จังหวัดชุมพร
> จังหวัดจันทบุรี
> จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน)
> จังหวัดเชียงใหม่
> จังหวัดเชียงราย
> จังหวัดน่าน
> จังหวัดยโสธร
> จังหวัดสมุทรสาคร
> จังหวัดเลย
> จังหวัดยะลา
> จังหวัดนครราชสีมา
> จังหวัดฉะเชิงเทรา
> จังหวัดกระบี่
> จังหวัดสุราษฎร์ธานี
> จังหวัดระยอง
ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
> จังหวัดชัยนาท
> จังหวัดพิษณุโลก
> จังหวัดร้อยเอ็ด
> จังหวัดเพชรบุรี
> จังหวัดลพบุรี
> จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
> จังหวัดพิษณุโลก
> จังหวัดลำพูน
> จังหวัดบุรีรัมย์
> จังหวัดชลบุรี
> จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ยางพารา) จังหวัดหนองคาย
 
ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com