หน้าแรก
สมัครสมาชิก
คำถามยอดนิยม
ผู้รู้และวิทยากร
สมุดเยี่ยม
รายงาน
คู่มือการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ
ปรับปรุง 16 พ.ย. พ.ศ. 2554
จำนวนผู้เข้าชม
ราย
 
คำค้น
องค์ความรู้ เรื่องเล่า/กรณีศึกษา
 
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
  การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
  การให้บริการทางการเกษตร
  การศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านส่งเสริมการเกษตร
  การจัดการความรู้ในองค์กร
  การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
  การพัฒนาบุคลากร
  การพัฒนาระบบสารสนเทศ
  Smart Officer
  Smart Farmer
   
  การทำหน่อไม้ดอง
  การปลูกคราม ตอนที่ ๓
  การปลูกคราม ตอนที่ ๒
  การปลูกคราม ตอนที่ ๑
  องค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ กาบเชิง
  ไตรโครเดอร์ม่า doae59 สุรินทร์ รัตนบุรี
  ข้าราชการดีเด่น doae59 สุรินทร์
  การเลี้งหมูหลุม doae59 สุรินทร์ ท่าตูม
  ข้อมูลย้อนหลัง...
   
  เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพและความสุข
  องค์ความรู้ประสบการณ์จริง 37 ปี งานส่งเสริมการเกษตร
  การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
  การบริหารจัดการน้ำ ในการผลิตเงาะ
  ประวัติการทำงาน และวิธีการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ
  เทคนิคการให้บริการเกษตรกรจำนวนมาก
  เทคนิคการบูรณาการการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
  เรื่องการผลิตน้อยหน่านอกฤดู
  ข้อมูลย้อนหลัง...
   
 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
E-mail : webmasterdoae@doae.go.th , doaeweb@hotmail.com